eletenergia.hu
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
template-spectacles | ÉletEnergia
ÉletEnergia
  English / USA English / UK | GB Limba romana / Republica Moldova Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü  EU / European Union            
 
 
:: ÉletEnergia ::    
 

'Akadémiai' hozzáállás

.


A tisztelt "akadémikusok" és "tudósok" hozzáállása az ÉletEnergiához & ÉletErőhöz


Ahogy az előbb is említettük, az ÉletEnergiát és az ÉletErőt általában az élőlények generálják és ők is használják fel.

Ez lehet a magyarázata annak, hogy az elmúlt 200 év során és -talán- mindmáig, a Yoga, a Pranayama, a Chi-kung (az egézség és testgyakorlás ősi kínai formája), a Tai-Csi, Tai-Chi-Chuan, és más, ÉletEnergiával és ÉletErővel kapcsolatos technikák-, praxisok- és metódusok, az 'élettelen anyaggal' foglalkozó, szigorúan vett tudományokon kívül rekedtek, mert -bár rengetegen érzékelték- sokáig nem léteztek semmiféle műszerek, amelyekkel a ÉletEnergiát és az z ÉletErőt ki lehetett volna -'tudományosan'- mutatni, így a mélyen tisztelt Akadémiák tudós tagjai (az általunk is nagyrabecsült "akadémikusok") még mindig nem voltak hajlandók tudomásul venni, hogy emberek milliói sikeresen használják ezt a jótékony energiát.

(Sokan az említett "tudósok" közül a babonák fölött állónak tartják- és nyilvánítják magukat, ugyanakkor ott láthatók külőnböző vallási szertartások hétvégi gyülekezetein és miséin).

Régebben, megfelelő készülékek hiányában, ennek az energiának a kimutatása és a mérése még problémát jelentett.

Az emberek többségének, különös tekintettel az igen tisztelt "tudós akadémikusokra" és fizikusokra (tisztelet a kivételnek ! :-)), egy mérőműszer-készülék mutatójának elmozdulása-, ill. mutatótűjének a mozgása vagy (ki)lengése, sokkal nagyobb hatással van, mint az érzékszervek percepciója.
Ezért nem adtak sokáig hitelt az ÉletEnergia és ÉletErő létezésének, annak ellenére, hogy sokan érzik, látják, és -főként!- használják azt.

A HSCTI - Hyper Space Communications and Technologies International, Inc., Karl Welz kutatási cége- megoldotta ezt a problémát is.
Nemrégiben a HSCTI olyan készülékekkel jelentkezett, melyek nemcsak kimutatni, hanem mérni is tudják az ÉletEnergiát & ÉletErőt.
(Ezek a Készülékek -sajnos- nem kerültek, ill. nem is kerülnek forgalomba!).

A HSCTI tudósai és Welz úr, nemcsak olyan műszereket terveztek, melyek mérik az ÉletEnergiát és ÉletErőt (az u.n. Auramétert), hanem olyan műszerekkel is a nyilvánosság elé léptek, melyek fejlesztik, generálják és (ki)sugározzák azt (a híres Welz tipusú Chi Generátorok & Prana Generátorok & Orgone Generátorok, azaz; az integrált ÉletErő Generátorral működő ÉletEnergia Készülékek).

Az első, a kereskedelemben fellelhető, forgalmazott és megvásárolható Welz Chi Generátor (ÉletEnergiát generáló- és sugárzó készülék) az EPG 2000 volt még 1993-ban, egy valóban bámulatos készülék (EPG: Edge Power Generator).
Mindenre (fel)használható volt, ami erős és hatékony Életenergia-mezők generálását és jelenlétét igényli.

Annak ellenére, hogy már ez az ÉletErő Generátor is -aránylag- kis terjedelmű volt és -egyben- bámulatos lehetőségek hordozója is, Welz úr és a HSCTI feltalálói, egyre újabb- és erősebb, még erőteljesebb-, és hatékonyabb ÉletErő Generátorokat és ÉletEnergia Készülékeket fejlesztettek ki, melyek bármilyen,- erős ÉletErő- és ÉletEnergiát felhasználó alkalmazásokban kitünőek és -egyben- nélkülözhetetlenek(!).

A Hiper-Tér elmélete- és fogalma (amit ugyancsak Karl Hans Welz alkotott meg és vezetett be, és amely tudományosan, tudományos érvekkel és tételekkel magyarázza meg az ÉletEnergia és az ÉletErő működését, és -bármely távolságban ható- transzferálhatóságát) tehát, túlmutat az akadémikusok szűk látókörén.

Érdemes megjegyezni, hogy az atomfizika néhány újabban megfigyelt "rendellenessége" könnyűszerrel megmagyarázható az ÉletErő- és az ÉletEnergia révén.

Az ÉletEnergia és az ÉletErő, mint az elektomágneses energia is, legtöbb megnyilvánulásában láthatatlan.

Viszont vannak olyanok, akik vizuálisan is érzékelni tudják. Egyesek fényként vagy finom ködként "látják" / érzékelik.
Sokan a TranszferTeszt-oldalunkon lévő transzfer-diagrammból, ill. -újabban- a chi kártyából kisugárzott ÉletEnergiát és ÉletErőt vizuálisan is érzékelik és "látják".

Manapság már tudományos műszerek segítségével, az elektromossághoz hasonlóan, tanulmányozhatjuk az ÉletErőt.

Atlanta (GA),
1998 - 2000


Forrás:
Karl Hans Welz: "LifeForce and the respected 'Academicians'".
Fordítás, átdolgozás, adaptáció és szerkesztés: © Copyright Dézsi Sándor, 1999-2000, 2018. Minden jog fenntartva!


.

Ezek az oldalak az Egyetemes Életenergia Generátorokról, az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékekről, a Radionikáról, a Kozmikus Életerővel táplált és meghajtott Radionika Készülékekről, a Vitális Energiával működő Elme-Gépezetekről, Elme-Trénerekről, Észgépekről és Agytrénerekről, az Orgone Technológiáról és a modern "mágiáról" (u.n. Techno-Mágiáról és ÉletErő Mágiáról) szólnak, úgy, mint egy egzakt tudományon alapuló technológiáról.
Elméleti tájékoztatást adunk az új Orgone Technológia legútobbi felfedezéseiről, fejleményeiről és annak felhasználásáról mint a legmodernebb Agytrénerek, ElmeTrénerek és Észgépek, a Radionikával való szoros kapcsolatairól, a Tehno-Mágiáról és ÉletErő Mágiáról, valamint azokról az elméletekről, szemináriumokról és kurzusokról, melyek arra hivatottak, hogy alkalmazásuk és gyakorlásuk által, állandó pozitív változásokhoz vezessenek és pozitív változásokat eredményezzenek, hogy életünket jobbá, szebbé és gazdagabbá, teljesebbé, értelmesebbé és sikeresebbé tehessük.
A Hiper-Tér elmélete a "mágiát" mint Életerőt és strukturális kapcsolatot (szerkezeti kapcsokat) felhasználó tevékenységet határozza meg. Ez a közös működési alapelv megtalálható minden spirituális cselekedetben és mágikus gyakorlatban, függetlenül annak megjelenési formájától a vallás vagy egyéb hitvilág keretei között.
A "mágia", tehát, Életerőre & Életenergiára (chi / qi, prána, mána, mágneses fluidum, nap-éter, vril, od, orgon / orgon-energia, bio-energia, stb.), valamint szerkezeti kapcsokra épülő -általában- távolságra (távolságban) ható cselekvés, vagyis Életenergián és strukturális kapcsolatokon (vagy összeköttetéseken) alapuló (táv)cselekedet.
Ezen az alapon kinyilatkoztathatjuk, hogy ilyen értelemben a Radionika is "mágia", ami univerzális szerkezeti kapcsokat, azaz; egyetemes strukturális kapcsolatokat használ, melyek bármilyen irányvonalra, TRENDre, célra- vagy célpontra, célszemélyre, ill. célszemélyekre, ráhangolhatók és összhangba hozhatók!
Függetlenül a "mágia" jellegzetes arculatától vagy a kerettől (például a hit- vagy vallási), melyben végbeviszik, mindenfajta mágiának és a radionikának ez a közös működési alapelve.
A modern mágia (Techno-Mágia & ÉletErő Mágia) és a Radionika legelőrehaladottabb módszerei Életenergiát & ÉletErőt fejlesztő és sugárzó készülékeket használnak és ezekkel a készülékekkel dolgoznak, vagyis olyan -modern- eszközöket és gépeket használnak, amelyek Életerőt, Chi-t, Práná-t, vagyis Orgon-energiát termelnek és sugároznak.
A tudományos, modern mágia (Techno-Mágia & ÉletErő Mágia) és Radionika fel- és elismeri, hogy az Életerő & ÉletEnergia a legmeghatározobb és a legfontosabb tényezője bármely mágikus cselekedetnek, a médiuma, ill. a hordozója az átsugárzásnak, és az Életerőt mint a ráhatás és továbbítás fontos közvetítőjét tárgyalja és mint az átvitel alapvető médiumát méltányolja.
Az Életenergia & Életerő alkalmazásának több évezredes múltja van, sőt, az sem kizárt, hogy egyidős az emberiséggel és fejlődésének történelmével.
Magas szellemi szinten élő emberek; mágusok, sámánok, gyógyítok, táltosok és különböző vallási kultuszok -felkent- papjai, minden korban tudták, hogy az Életerő és az Életenergia távolságtól függetlenül átadható, átsugározható, mágikus hullámok gerjesztésére alkalmas, és -nemcsak gondolatok által is- modulálható, hogy bármely cél elérését elősegítendő, bizonyos óhajtott változásokat, és kívánt megoldásokat eredményezzen. .

Fordítás, átdolgozás és szerkesztés: © Dézsi Sándor, 1999 - 2018. Minden jog fenntartva!
© Copyright. All Right Reserved!
Almenü


:: A weboldal címe: 'Akadémiai' hozzáállás ::

 
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
Powered by CMSimple Classic: Small, Simple & Smart, with no database!  |   Plugins for CMSimple_XH
CM Simple Legal Notices   |   Designed by CMSimple-XH-Templates / Design By CMSimple.pw

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek  |  eletenergia.hu / 'Akadémiai' hozzáállás | Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
| Template: spectacles-hu | ÉletEnergia | ~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek | www.eletenergia.hu ~
Weboldal címe / Title: 'Akadémiai' hozzáállás | A weboldal leírása / Description: :: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, mágneses fluidum, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-AgyTrénerek és PszichoTrénerek, ElmeTrénerek, az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában | www.eletenergia.hu ::  |  Szlogen / Site slogen: ~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek & Orgonit | Már több mint 15 éve jelen a világhálón, az Önök szolgálatában. | ~ ÉletEnergia & É L E T E N E R G I A Készülékek ~ Biztosítson folyamatosan Erőt és Energiát (ÉletErőt és ÉletEnergiát!) építő pozitív gondolatainak megvalósulásuk érdekében! Vegye át- és használja fel tudatosan, valamint hasznosítsa legjobb belátása szerint a Chi & Prána & Orgon Generátorokból kisugárzott hatékony és folyamatos pozitív ÉletErő-fluxust! ~ É L E T E N E R G I A & ÉletEnergia Készülékek ~ | EletEnergia .hu
Referer:  |  Forgalmazás: Bio-Energy Corp. & -Dézsi Sándor -ALeX-: Orgonit-ból és Szuper-Orgonit-ból készült eredeti (a Feltaláló által készített és épített) ÉletEnergia Készülékek első hivatalos meghatalmazott forgalmazója Európában | Az ÉletEnergia Készülékek és Chi-kártyák Közép- Kelet Európa-i exkluzív disztribútora, terjesztési partnere és forgalmazója :: Online kurzusok és ÉletEnergia szolgáltatások :: Orgonite & SuperOrgonite   |   ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek / 'Akadémiai' hozzáállás
Keywords: életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA | Keytags: életenergia, élet energia, élet-energia, életerő,élet-erő, élet erő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, agy tréner. elme, elme tréner. elme-tréner, pszicho-tréner, pszichotréner, feng shui, élő víz, élet viz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA
~ Subject: :: ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Technológia | Meditáció & Relaxáció: ElmeTrénerek, Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Tudatos teremtés: Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok / Radionika készülékek | Mágikus Techno-Mágia | Víz- és táplálék-energizálás | Dinamikus Feng Shui | Orgonit / Orgonite | Szuper-Orgonit :: | Site Page-Topic: Víz- és táplálék-energizálás, optimalizálás és -energetikai-tisztítás | Meditáció & Relaxáció: Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok: Radionika készülékek | Mágikus! Techno-Mágia (számítógépen futtatott Manifesztációs Programok segítségével) | Dinamikus Feng Shui & Feng Shui Plusz+ | Orgonite & SuperOrgonite | ÉletEnergia & Életerő | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok -egyenesen a Feltalálótól!- | ÉletErő Technológia  ~